HVEM ER VI?


Mersalg jobber for kjente nasjonale og internasjonale merkevarer og har over 25 år erfaring.


Kontakt oss

Vi jobber på oppdrag for leverandører og kjeder innen norsk dagligvare- og faghandel, og dekker hele landet.

Vi har ekspertise innenfor salgsledelse, salg og varefremming, KAM-funksjoner og back office.

Med vår kjernekompetanse på struktur og systemer, skal Mersalg være best på å drifte et salgsapparat.

Om oss

Selve grunnfjellet i Mersalg er at vi skal skape verdi for våre kunder og de varemerkene vi representerer. Derav navnet – Mersalg!

Mersalg ble startet i 1994, og har siden starten vært en landsdekkende salgsorganisasjon. I 2018 ble Mersalg en del av Consivo Group som er Nordens største leverandør av salgs- og markedsføringstjenester. Mersalg jobber både med nasjonale og internasjonale kunder, selvstendig eller som en del av et nordisk samarbeid igjennom Consivo Group.


Vi har kontor både i Trondheim og Oslo, hvor vår administrasjon og ledelse er plassert. Våre salgsledere, selgere og varefremmere er bosatt over hele landet, fordelt på flere salgsteam.

 

Bedriftskulturen utgjør fundamentet i vår virksomhet når vi strekker oss mot vår visjon om å være dagligvaremarkedets beste samarbeidspartner. Våre ansatte kjennetegnes ved verdiene ærlighet, personlighet og engasjement.


Kontakt oss

Bærekraft

I Mersalg ønsker vi å ta vår del av ansvaret til en bærekraftig utvikling og være en del av løsningen på de utfordringer som vårt samfunn står ovenfor, samtidig som vi skaper verdi for våre kunder, medarbeidere, eiere og samfunnet for øvrig. Mersalg AS er en del av det nordiske konsernet Consivo Group AB. Siden 2020 har vi både gjennom konsernet og som konsernselskap jobbet med vår felles bærekraftstrategi og fire ulike fokusområder:

Attraktiv arbeidsplass
En viktig målsetning for oss er å være en attraktiv arbeidsplass, hvor medarbeiderne trives og vil arbeide i mange år. Er rekke tiltak støtter dette fokusområdet, hvor bl.a. Mersalg i 2022 ble en IA- bedrift - Inkluderende arbeidsliv.

Aktivt miljøarbeid
Mersalg jobber aktivt med miljøarbeidet i forhold til effektive kjøreruter, fossilfrie firmabiler, reduksjon i reisevirksomheten i forbindelse med møter og vi samarbeider med våre kunder for å redusere matsvinn. Mersalg besøker for flere oppdragsgivere i samme butikkbesøket, det er i seg selv bærekraftig.

Ansvarlig virksomhet
Vår bærekraftstrategi, interne etiske retningslinjer (code of conduct) og våre kjerneverdier ærlig, personlig og engasjert er vårt felles verdigrunnlag for hvordan vi opptrer og handler i vårt daglige arbeid.

Langsiktig virksomhet
Vi er opptatt av å leve opp til våre kundes forventninger og levere en høy kvalitet på våre tjenester. Viktige suksessfaktorer for lykkes er at vi har langsiktig samarbeid med både kunder og leverandører, holder det vi lover, er transparent og ærlig.

 

Åpenhetsloven


Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon. Loven pålegger virksomhetene en informasjonsplikt og en plikt til blant annet å gjennomføre aktsomhetsvurderinger.
(Kilde: https://www.forbrukertilsynet.no/apenhetsloven)

Arbeidet rundt åpenhetsloven er forankret i styret i dokumentet «Selskapets rutine for forankring av åpenhetsloven». Det forplikter Mersalg til å arbeide aktivt og kontinuerlig med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og i våre leverandørkjeder.

Det er utarbeidet etiske retningslinjer i Consivo Group, som vi som konsernselskap skal forholde oss til. Retningslinjene er basert på FNs menneskerettighetserklæring, FNs barnekonvensjon, OECDs retningslinjer, FNs Global Compact, ILOs konvensjoner samt konkurranselovgivning og anti-
korrupsjonsregler. Alle våre faste leverandører er bedt om å tiltre disse retningslinjene og bli en del av disse, noe de har gjort.

Mersalg stiller krav om at leverandører skal etterleve menneskerettigheter og sørge for anstendige arbeidsforhold i sine leverandørkjeder. Vi har gjennomført en kartlegging av vår verdikjede i samsvar med dette.

Les mer:
Bærekraftsrapport 2022 – Consivo Group
Rapport Åpenhetsloven 2023 - Mersalg
Etiske retningslinjer i Consivo Group

For spørsmål eller andre henvendelser vedrørende bærekraft, ta kontakt på esg@mersalg.no

Våre tjenester

Salgstjenester


Mersalg gir dine merkevarer en unik salgskraft. Flere butikkbesøk, større fleksibilitet og en gjennomføring få andre kan måle seg med, er noe av det vi kan tilby. Mersalg er landsdekkende og organisert i flere salgsapparat, tilpasset våre kunders behov. Våre selgere skal være en businesspartner til butikken, vi tenker mye større enn bare det å selge et produkt. Vi skal bidra til vekst for butikkene og våre oppdragsgivere. Våre selgere gjør hele salgsjobben, og blir målt på salgsresultater og kampanjegjennomføring. I tett samarbeid med våre oppdragsgivere jobber vi med opplæring og utvikling av våre selgere. Mersalg er teknologiledende inn bruk av salgsstøttevertøy og dokumentasjon fra butikk. Dokumentasjon av resultater via våre digitale plattformer sikrer løpende tilbakemeldinger. Enten dere trenger en selger eller et helt salgsapparat – Mersalg skreddersyr en løsning for din bedrift!

Varefremming


Mersalg har et stort eget landsdekkende varefremmerapparat. Vi tilby alt fra varepåfylling i butikk, vareplasseringer, ombygginger til mer skreddersydde merchandising oppdrag. For noen kunder jobber i med fast oppfølging i avtalte frekvenser, mens for andre kunder gjennomfører vi større eller mindre prosjekter. Mersalg kan ta ansvar for hele prosessen eller bistå i deler av den. Med fleksible stillingsandeler kan vi stille på kort varsel. Vi har både leverandører og kjeder som kunder.

Søk jobb hos Mersalg

Se ledige stillinger over hele landet og søk jobb.

Kontakt oss


Markedet er i stadig endring – Mersalg er en fleksibel partner! Ta kontakt med for en konfidensiell henvendelse.


+47 414 25 800 kontoret@mersalg.no